Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató letölthető változata

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.protektorok.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül vásárló (a vásárló a továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló vagy Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes  és  átlátható  módon,  továbbá  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Webshopon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Felhasználók illetve Vásárlók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az

Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak, amely az alábbi linken keresztül érhető el: http://shop.protektorok.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

A Honlap és a Webshop üzemeltetője Gál-Tóth Zita Katalin E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell

az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

A Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

I. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

1.1  A HONLAP SZERVER NAPLÓZÁSA

A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím,

eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására

nem törekszik. A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a Felhasználó.

 

A Webáruházat a Woocommerce webáruház szoftver működteti, részletes adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://woocommerce.com/data-protection-policy/

 

Igénybevett adatfeldolgozók

Netmask Interactive Kft.

Budapest, Nővér u. 110, 1139

(70) 904 5353

ugyfelszolgalat@netmask.hu

 

Az adatfeldolgozás célja

online tárhely biztosítása

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

 

A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

 

A honlap a Facebook és a Vimeo szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com, a plus.google.com, és a vimeo.comcímeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

 

Az  adatok  kezeléséről  az  adatkezelők  a  https://www.facebook.com/privacy/explanation; http://www.google.com/intl/hu/policieshttps://vimeo.com/privacy címeken adnak részletes felvilágosítást.

 

1.2  A HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó egy webhelyet látogat

meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Felhasználók számára.

A Szolgáltató sütiket a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az

annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.

A Webáruházat a Woocommerce webáruház szoftver működteti, így a Webáuházban a Woocommerce által alkalmazott sütik jelennek meg. Az alábbiakban röviden bemutatjuk ezen sütik általános jellemzőit, a részletekről pedig az alábbi linken tájékozódhat: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

 

1.2.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Weboldalunk használatát.

 

1.2.2 Használatot elősegítő sütik

Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például felhasználónév, nyelv, régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább a Felhasználók igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

1.2.3 Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon:

A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

Szolgáltató                    Részletes információ a sütikről

google.com/analytics  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook                       https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Vimeo                            https://vimeo.com/cookie_policy

 

1.2.4 Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználóink nem lesznek képesek Weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az adott böngésző Súgójában tájékozódhat.

Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató V. pontjában foglalt elérhetőségeken.

 

1.3  Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Amennyiben a Webshop használata során a Vásárlónak kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szolgáltatóval, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken (ÁSZF) keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja

 

Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama

 

Vásárlók  tájékoztatása  a

kapcsolatfelvétel során feltett

kérdésekkel,  észrevételekkel

kapcsolatban;  a

kapcsolatfelvétel során történt

információcsere

visszakereshetősége

 

Érintett

hozzájárulása

 

név,  e-mail  cím,

telefonszám, dátum,

időpont,  és  az

üzenetben megadott

egyéb  személyes

adatok

 

az  Érintett

hozzájárulásának

visszavonásáig,  de

legfeljebb  az

adatközléstől számított 5

évig

 

 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a V. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

1.4  Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

A szolgáltató nem kezel hírlevelet. Újdonságainkról tájékozódni ezen honlap vagy Facebook oldalunk (Forcefield protektorok a motorosokért, Kriega a motorosokért) segítségével tud.

II. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS SORÁN

2.1  Vásárlás

A Vásárló választása szerint vásárolhat a webshopban regisztrációval (fiók létrehozása) vagy anélkül.

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés

Jogalapja

Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama

 

Webáruházba  történő

biztonságos belépés, vásárlás,

számla kiállítása, a vásárlás és

fizetés  dokumentálása,

számviteli  kötelezettség

teljesítése,  vásárlói

kapcsolattartás

 

a  regisztrációval

kapcsolatos

adatok:  érintett

hozzájárulása

a  vásárlással

kapcsolatos adatok

tekintetében:

Ekertv. 13/A. §

a számla kiállítása

és  megőrzése

tekintetében  a

Számvtv. 169. § (2)

bekezdése

 

bejelentkezéshez

szükséges e-mail cím

és jelszó

név, számlázási és

szállítási cím, e-mail

cím, telefonszám, az

egyes  vásárlások

adatai  (dátum,

időpont,  vásárolt

termék, a vásárlás

értéke)

banki átutalás esetén az utalást indító számlaszáma, bankjának neve

regisztráció során

megadott adatok

tekintetében: az utolsó

bejelentkezéstől számított

5 év

vásárlás tekintetében: 5

év

számla tekintetében: 8 év

 

 

 

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni a Vásárló részére.

 

Házhozszállítás esetén alábbi adattovábbítás válik szükségessé:

 

Adattovábbítás Címzettje Továbbított

Adatok

 

Adattovábbítás Jogalapja

 

DPD Hungária Kft. (1158

Budapest, Késmárk utca 14.B

ép.)

címzett neve, címe, telefonszáma, email címe, utánvét esetén a rendelés értéke Postatv. 54. § (1) bekezdése., csomagküldés
Netmask Interactive Kft.

Budapest, Nővér u. 110, 1139

(70) 904 5353

ugyfelszolgalat@netmask.hu

 

online tárhely biztosítása

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

 

2.2  Hírlevélre történő feliratkozás a Webshopban

Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

A szolgáltató nem kezel hírlevelet. Újdonságainkról tájékozódni ezen honlap vagy Facebook oldalunk (Forcefield protektorok a motorosokért, Kreiga a motorosokért) segítségével tud.

III.  EGYÉB ADATKEZELÉSEK

3.1 Jelentkezés álláshirdetésekre

A Szolgáltató a beérkezett pályázatokat tárolja.

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés

Jogalapja

Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama

 

Szolgáltatónál  betöltendő állásra történő jelentkezés, a

kiválasztási  eljárásban  való

részvétel

 

Érintett

hozzájárulása

 

kísérőlevelek,

önéletrajzok,

pályázatok, valamint

az azokban megadott

egyéb  személyes

adatok

 

a pályázat benyújtásától

számított 6 hónap.

 

 

3.2 Szolgáltatónál történő munkavállaláshoz kapcsolódó adatok

 

Adatkezelés Célja Adatkezelés

Jogalapja

Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Időtartama

 

Törvényi kötelezettség teljesítése

 

Érintett

hozzájárulása

 

személyes adatok

 

8 év

 

 

Felhívjuk a potenciális munkavállalók figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a Szolgáltató által közzétett állásajánlatokra.

3.3  Nyereményjátékok

A Szolgáltató nyereményjátékainak lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében a nyereményjáték szabályzata, adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Amennyiben a nyereményjáték során a résztvevő hozzájárulását adja direkt marketing célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre jelen Tájékoztató 3.3 pontját kell irányadónak tekinteni.

 

3.3  Egyéb

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása a Netmask Interactive Kft. szerverén történik. A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (ii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iii) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

V. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Gál-Tóth Zita Katalin E.V.

székhely: 2071 Páty Rét u 6.

Nyilvántartási száma: 51193212

Adószáma: 68080387-1-33

cégjegyzékszám: Cg.01-10-046751

Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztály

e-mail cím: rendeles@protektorok.hu

telefon: +36 30 5955818

VI. ÉRINTETT JOGAI

6.1  Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett

alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VIII. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

6.2  Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

 

6.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett álalt kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

6.2.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

 

6.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó

személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon

kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek

részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 

6.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

 

6.2.5 Értesítési kötelezettség

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

 

6.2.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a

Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha

az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

6.2.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

6.2.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi  lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

6.2.9 Adatvédelmi incidens*

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő

technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően

olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

* Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

6.2.10 Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról

Szolgáltató adatot harmadik országba nem továbbít.

 

VII.  FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől

vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a

Szolgáltatóhoz a VI. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az

Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

VIII.  TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről az Érintetteket a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztrált Vásárlók tekintetében a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

Scroll to top